Kategorier
Isolering

Isolering ger lägre uppvärmningskostnader

Om du har allt högre kostnader för uppvärmning av ditt hem, bör du kontakta ett företag som behärskar all teknik inom isolering och ventilation av hus.

Om dina värmekostnader stiger mot skyn, kan det kännas som ett naturligt steg att byta värmesystemet och installera en värmepump kompletterat med solpaneler på hustaket. Det är naturligtvis vällovliga åtgärder för att rädda såväl hushållets ekonomi som klimatet. Men först och främst bör du se till att energi inte smiter ut genom väggar, tak, dörrar och fönster.

Ibland framförs farhågor om att energisnåla hus ger dålig och hälsovådlig inomhusluft. Det skulle naturligtvis kunna vara fallet med alltför täta hus. Av den orsaken finns det isoleringsföretag som samtidigt arbetar med ventilationssystem. Ett väl isolerat hus som samtidigt arbetar med frånluftsventilation ger både låg energikostnad och bra balanserad inomhusluft.

När hus byggdes i mitten av 1900-talet stod inte isolering och miljöfrågor högst på agendan. Vi försörjdes med vattenkraftsel och kärnkraften började byggas i stor skala. Ingen kunde förutse den energikris som vi idag upplever. Installation av värmeväxlingssystem förbehölls större kontors- och fabrikslokaler men var inte aktuellt i privata småhus.

Isolering med återvunna material

Det äldre hus som familjen flyttat in i är charmigt på sommaren och kallt på vintern. Oljepannan i källaren hackar sig fram och försörjer det vattenburna värmesystemet, men värmen har en tendens att sticka upp genom taket till vinden som är oisolerad. Kråkorna på husets skorsten mår dock bra!

Dina miljömedvetna barn föreslår att huset ska bli fossilfritt. Oljepannan ska åka ut och ersättas med bergvärme och solpaneler ska monteras på hustaket. “Nu ska ni lyssna på mig innan vi springer iväg”, säger du. “Era förslag är bra, men först och främst måste vi tilläggsisolera huset och kanske mögelsanera vinden”. “Finns det miljövänliga isoleringsmaterial?”, frågar äldsta barnet.

Idag går det att använda återvunnen cellulosa vid isolering. Gammalt tidningspapper omvandlas till ett fullvärdigt isoleringsmaterial. Materialet har bra värden för värme- och ljudisolering och görs dessutom brandsäkert. Isoleringen läggs som skivmaterial eller sprutas in i trånga utrymmen. Innan isoleringen läggs in på en vind som stått ouppvärmd länge kan det vara aktuellt med mögelsanering. För mer information se www.tillaggsisolera.se.