Kategorier
OVK

Optimera din inomhusmiljö med regelbundna OVK besiktningar

Luftkvalitet är avgörande för vår hälsa, både när vi spenderar tid utomhus och under våra inomhustimmar. För att säkerställa att luften i ditt hem är ren och frisk är det nödvändigt att regelbundet kontrollera ventilationssystemet.

Idag är det obligatoriskt för fastighetsägare att genomföra OVK besiktningar med specifika intervaller. Syftet är att säkerställa att den inomhusluft som cirkulerar är av högsta kvalitet. Frekvensen av dessa besiktningar varierar beroende på fastighetens typ, om det är en enfamiljsbostad eller ett flerfamiljshus. För enfamiljshus utförs OVK besiktningar vanligtvis endast vid inflyttning. Å andra sidan kräver flerfamiljshus mer frekventa kontroller. Efter varje besiktning erhåller fastighetsägaren ett intyg som specificerar när nästa besiktning bör utföras.

Vad inkluderas i OVK besiktningen?

Efter en OVK besiktning presenteras ett intyg som inte bara bekräftar att besiktningen är genomförd utan även identifierar eventuella åtgärder som behöver vidtas för ventilationssystemet. Intyget anger också när dessa åtgärder förväntas vara genomförda. Att regelbundet övervaka och åtgärda ventilationen säkerställer en frisk inomhusmiljö och förebygger hälsoproblem som huvudvärk.

Vid en OVK besiktning granskas ventilationssystemets funktion och egenskaper för att säkerställa att de är i gott skick. Eventuella skador och fel dokumenteras och åtgärdsbehov specificeras. Kontrollanten, ansvarig för besiktningen, säkerställer också att inga föroreningar finns kvar i systemet, vilket kan vara skadligt för invånarna genom inandning. För optimalt fungerande ventilationssystem rekommenderas besiktningar med några års mellanrum. Det exakta intervallet beror på fastighetens typ och användningsområde. Regelbundna OVK besiktningar är nyckeln till att säkerställa att din bostad har en luftkvalitet som främjar hälsa och välbefinnande.

Läs mer information och tips på webbsida: sveair.se