Kategorier
Sanering

Anlita alltid experter för asbestsanering i Stockholm

I Stockholm finns många äldre fastigheter där det kan finnas asbest. Innan man påbörjar renoveringar är det därför viktigt att utföra en asbestsanering.

Det är inte vem som helst som får sanera asbest utan man behöver ha rätt utbildning och tillstånd att utföra arbetet. Anledningen till detta är att asbest är ett farligt material som lätt sprids i miljön. Materialet är inte farligt så länge man inte river, bryter eller sågar i det. Men så snart man börjar arbeta med det så frigörs de små och för ögat osynliga fibrer som tränger ner i luftvägar och lungor.

Det obehagliga med asbestfibern är att den har en liten krok i ena änden som gör att den hänger sig kvar i luftvägarna. Man kan alltså inte bli av med den när den väl hamnat där. Den som utsatts för mycket asbestfibrer kan drabbas av andningssvårigheter och cancer. Av denna anledning så har alla som arbetar med asbestsanering särskilda andningsskydd och skyddskläder som inte får lämna saneringsområdet.

Professionell asbestsanering börjar alltid med att området spärras av

För att få genomföra en asbestsanering så krävs det att man söker tillstånd för saneringen hos Arbetsmiljöverket. Det är bara företag med certifierad personal som kan få tillståndet. Innan man sedan påbörjar själva saneringen spärras arbetsområdet av och man sätter upp säkerhets- och luftslussar för att säkerställa att inga fibrer kommer ut i den närliggande miljön.

När rivningen är avslutad ska alla ytor i saneringszonen vara dammsugna och våttorkade. Det avfall som uppkommit ska hanteras enligt fastställda rutiner så att ingen asbest sprids. Avfallet ska sedan transporteras till slutförvaring i säkra, väl förslutna behållare. När man anlitar en professionell aktör i Stockholm för asbestsanering så får man hjälp med allt från tillståndsansökan, miljöinventering och provtagning, till sanering, transport och deponi. Professionell hantering gör att materialet inte sprids och orsakar skada.

Ta reda på mer genom att besöka: asbestsaneringstockholm.nu