Kategorier
Rör

Förebyggande underhåll med rörinspektion i Stockholm

Den som äger fastigheter måste självklart lägga tid och pengar på underhåll. En sådan åtgärd är att låta en expert utföra en rörinspektion i Stockholm.

Den som äger hyreslägenheter vill inte gärna få klagomål från sina hyresgäster. Sådant kan ge dåligt rykte och i värsta fall rubriker i en lokal tidning. Klagomål som gäller värmen i bostaden går att lösa genom att skruva upp termostaterna eller genom bättre isolering. Problem med avloppen från kök och badrum kan däremot få en annan dignitet. I värsta fall kan det finnas ett behov av stambyte.

Arvid har köpt ett äldre bestånd av fastigheter med hyreslägenheter. Förvaltningen av fastigheterna har han lagt ut på en extern firma. Den firman har närkontakt med hyresgästerna och Arvid får med jämna mellanrum rapport om verksamheten. Den senaste tiden har flera klagomål dykt upp från de boende. Vattnet i diskhoarna rinner ut långsamt och från golvbrunnarna i badrummen kan det ibland lukta illa.

Modern rörinspektion i Stockholm

Firman som förvaltar Arvids fastigheter menar att en undersökning bör göras av fastigheternas avloppsledningar. Om det finns rör som är skadade kan det leda till läckage med oanade konsekvenser som följd. Förvaltaren föreslår att en entreprenör inom rörinspektioner ska anlitas för att genomföra besiktningen. Arvid är klok och inser att förebyggande underhåll är viktigt och han vill inte råka ut för att behöva genomföra kompletta stambyten i husen.

Inspektionen av avloppsrören genomförs med en specialkamera. Arvid får en dokumentation som visar rörens tillstånd och vilka skador som finns. Endast några rör behöver bytas, men däremot föreslår entreprenören inom rörinspektion att avloppen behöver spolas med varmt vatten under högt tryck. Avlagringar av fett kommer att rensas och risken för proppbildning kommer att elimineras. Sådant underhåll med spolning behöver göras med jämna mellanrum och medför att åtgärder som stambyte och relining kan undvikas.