Kategorier
Trädfällning

Rutin och teknik vid trädfällning i Nacka

När det handlar om trädfällning i Nacka är varje tillfälle unikt men de rutiner som följs är desamma. Säkerhet och effektivitet ger alltid bra resultat.

Träd är en tillgång som de flesta uppskattar och vill vara rädda om. Mestadels fungerar det också så. Träden kan stå kvar, skydda mot väder och vind och reglera fukthalten i jorden. Men – rätt ofta händer det saker som gör att man behöver fälla träd i Nacka. Anledningarna kan vara flera men en av de vanligaste orsakerna är skador på träden.

Skador på träd kommer ofta med ålder men även på grund av väder och vind. Gamla träd drabbas av sjukdomar. När detta händer kanske man inte direkt ser på trädet att något är fel. Efter ett tag händer det – kanske en storm – och någon gren bryts och faller. Då behöver en arborist kontrollera om trädet är säkert eller om det ska tas bort.

Säker och snabb trädfällning i Nacka

Det är viktigt att komma ihåg att träd är tunga. Det är lätt att underskatta tyngden hos ett mindre träd. Huvudregeln är att man ska undvika att hantera träd som är högre än två meter. Riskerna är stora och den utrustning man har tillgång till är inte tillräcklig. Det är omöjligt för en amatör att veta åt vilket håll ett träd kommer att falla.

Har man ett träd som behöver tas bort är det alltså läge att kontakta expertisen. Vad har de att erbjuda? De har utbildning, erfarenhet och rätt utrustning. Effektiviteten hos utbildade arborister är imponerande. Det går fort och precist. Vill man ha kvar veden ordnar de även detta, förstås.