Kategorier
Annat

Det är inte varje dag det behövs göras sanering i Linköping

Man kan fråga sig hur ofta det behövs sanering i Linköping? Troligtvis finns det någon slags statistik att tillgå, men det kan ju vara olika slags saneringar som behövs i en stad som Linköping.

Om du vill ge dig på att utföra sanering i Linköping kräver det att du verkligen har på fötterna och vet vad du gör. Du behöver kunna behärska den teknik som man använder för att sanera en bostad eller ett hus från asbest, vilket är en av de vanligast förekommande saneringar som man gör idag. När husen byggdes på tidigt 70-tal hade man ingen aning om vad för skada ett eternithus kunde göra. Inte så länge eterniten sitter där den ska, men så fort den ska rivas är det farligt. Dammet som yr kan ge allvarliga konsekvenser för hälsan för den som arbetar med borttagandet av dessa skivor fyllda med asbest.

Mer än asbest när det kommer till sanering

Det finns människor som av en eller annan anledning inte förmår hålla sin bostad i gott skick. Den kan bli så vanvårdad att det behövs göras en social sanering innan någon annan kan ta den i besittning. Det blir kostsamt för både ägare och de boende då de i det långa loppet blir de som får betala för allt jobb som utförts genom hyreshöjningar, som tvivelsutan blir följden. Det vore trevligare om alla människor lärde sig sköta om bostaden lite mer under tiden de bor där.