Kategorier
Bygg

Geotekniker – hur ser jorden ut?

Funderar du på att bygga hus? Det handlar i så fall om en resa som kommer att innehålla många toppar, men tyvärr även en hel del dalar. Att bygga ett hus från grunden innebär ofta en massa överraskningar och saker som man från början inte räknat med, planerat eller projekterat för.

En viktig detalj nämndes i förbifarten ovan: att bygga från grunden. Det viktigaste steget i att bygga ett hus är att se till att det står stabilt på rätt grund. Med rätt grund så menas här att grundarbetet alltid ska anpassas till hur de rådande förhållandena ser ut gällande mark och jord.

Det skiljer sig åt beroende på var man bor och att ta reda på vilken typ av jordart marken består av samt hur många lager jord som ligger under är en väsentlig del i hur man sedan väljer rätt grund. Ett felval i denna fråga kan få direkt ödesdigra konsekvenser – både för projektet som sådant och på längre sikt.

Anlita en geotekniker

Upptäcker man mitt i projektet att man gjort fel så innebär detta också ett både kostnads- och tidsslukande uppehåll. Det är ett exempel på en av de obehagliga överraskningar som kan komma. Och, ser man saken ur ett längre perspektiv så kan ett felval av grund också innebär sättningar där huset, helt enkelt, följer med i jordens rörelser och börjar luta. Vilket man givetvis aldrig vill uppleva. Allt detta gör att vikten av en geotekniker blir uppenbar.

En geotekniker arbetar med att undersöka jord och mark och kan fastställa dels om vilken jordtyp det handlar om och även kring hur många lager den ligger i. Utöver detta så kan en geotekniker även exempelvis mäta grundvattennivåer – vilket är perfekt för dig som, i samband med ditt villabygge, även ska gräva för en egen brunn.

Att bortse från en geotekniker i samband med ett villabygge kan få förödande konsekvenser. Det handlar om en riktigt bra investering som säkerställer att projektet dels får en bra start och dels också att den framtida villan står stadigt.